Blusgas

Het voornaamste doel van een blusgasbeveiliging is het voorkomen van brandschade aan uw apparatuur of bedrijfsproces. Bedrijfscontinuïteit is van belang en computersystemen of bedrijfsprocessen die langdurig uitvallen kunnen een groot effect hebben op de voortgang van uw bedrijf.

Blusgasinstallaties kunnen zijn gebaseerd op inerte gassen en chemische blusgassen. De aansturing van de blusgasinstallatie wordt veelal verzorgd door een brandmeldinstallatie die op zijn beurt moet zijn afgestemd op het tijdig detecteren van een ontstane brand. Het is van belang dat de blusgas- en brandmeldinstallatie zijn ontworpen op het te verwachten brandrisico en de omgevingsfactoren.

Blusgasbeveiliging kan onderverdeeld worden in een aantal aspecten, te weten het technische aspect, het bouwkundige aspect en het organisatorische aspect. In het technische aspect zijn de blusgasinstallatie en de brandmeldinstallatie van belang. In het bouwkundige aspect zijn de brandwerendheid van een bouwkundige constructie, overdrukvoorzieningen en de luchtdichtheid van een ruimte belangrijk. Het beheer en onderhoud zijn voor de levensduur van een installatie essentieel en vallen onder het organisatorische aspect.

Wanneer een inspectie?

Indien een brandbeveiligingssysteem wordt gebruikt als gelijkwaardige oplossing ten opzichte van een voorschrift uit het bouwbesluit, moet dit systeem altijd worden voorzien van een inspectiecertificaat conform het CCV inspectieschema.
Uiteraard is het ook mogelijk een inspectie te laten uitvoeren op vrijwillige basis.  Bijvoorbeeld om zekerheid over de uitvoering of status van uw systeem te hebben of als second opinion.

Wat wordt geïnspecteerd?

Bij een inspectie van een systeem wordt beoordeeld of aan de doelstelling wordt voldaan. Deze doelstelling moet herleidbaar zijn uit het Basisontwerp (bijvoorbeeld PvE). Tijdens de inspectie wordt de installatie gecontroleerd en de bijbehorende sturingen getest, maar ook wordt er gekeken naar bouwkundige en organisatorische zaken, zoals beheer van de installatie, opslag, etc.

Inspectiecertificaat

Als een inspectie is uitgevoerd en er een positieve conclusie op de doelstelling wordt gegeven, kan een inspectiecertificaat worden verstrekt.

Vervolginspectie

Nadat een eerste (initiële) inspectie is uitgevoerd moet daarna periodiek een inspectie worden uitgevoerd om na te gaan of het beheer goed wordt uitgevoerd en het systeem nog invulling geeft aan de doelstelling. De interval van deze inspectie is halfjaarlijks of jaarlijks, afhankelijk van het object en de hieraan gestelde eisen.