Het Coronavirus komt momenteel bijna overal in Nederland voor en heeft grote impact op iedereen. VdS Nederland heeft voor onze werknemers regels opgesteld om de risico’s zo veel mogelijk te beperken. Het minimaliseren van deze risico’s vinden wij van groot belang. Echter, dit betekent dat er gevallen zijn van werkzaamheden die door deze omstandigheden niet overal doorgang kunnen vinden. Ondanks alles proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn en volgen wij de richtlijnen van de RIVM en de lokale overheden.

Het kan voorkomen dat we situaties aantreffen die ons ervan weerhHet beleid van VdS Nederland met betrekking tot het Coronavirusouden om ons werk te doen dat onder normale omstandigheden wel doorgang zou vinden. In dat geval informeren we u en de andere betrokkenen over de mogelijkheden om wel de dagelijkse gang van zaken voort te zetten. Het kan in een aantal gevallen betekenen dat bijvoorbeeld de beoogde inspectiedatum niet kan worden gehaald, dat het testdraaien van de installatie niet kan plaatsvinden, of de maandelijkse beheertaken niet kunnen worden uitgevoerd. In deze huidige, voor iedereen hectische tijden, zal VdS Nederland zo flexibel mogelijk met deze situaties omgaan. Wij gaan samen met u in overleg hoe u deze gevallen het beste kunt melden aan het Bevoegd Gezag of uw verzekeraar. Hierbij zal altijd de veiligheid in acht worden genomen.