Voordat een inspectie kan worden uitgevoerd moeten de omvang van de inspectie en de uitgangspunten van de te inspecteren beveiliging bekend zijn. De uitgangspunten wordt vastgesteld door de eigenaar/gebruiker van de installatie in samenspraak met het bevoegd gezag. Om een planmatige inspectie mogelijk te maken zal vervolgens door de inspectie instelling een inspectieplan worden opgesteld. In dit inspectieplan wordt vastgelegd welke brandbeveiligingssystemen (conform de opdracht) moeten worden geïnspecteerd, hoe en op welke momenten in de bouwfase die inspectie plaatsvindt en welke uitgangspunten daarbij gehanteerd moeten worden.

Het Inspectieplan inclusief bijlagen wordt gebruikt voor het toetsen van de uitgangspunten, van het detailontwerp, het uitvoeren de initiële inspectie (opleveringsinspectie) en de vervolginspecties (handhaving).

VdS Nederland B.V. richt zich op de in Nederland van toepassing zijnde inspectieschema’s.

VdS Nederland is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie voor :

VdS Nederland kan ervoor zorgdragen dat onderstaande diensten door VdS Schadenverhütung uit Duitsland in de Nederlandse taal kunnen worden uitgevoerd onder accreditatie van de Duitse raad van accreditatie DAkkS:

Inspecties op basis van Norm conformiteit/“Eigen-methode”

Ook kunnen de andere installaties op deze wijze worden geïnspecteerd. Dist is van toepassing o.a. voor de erkenning van installateurs.