Kennisseminars Functiebehoud

www.brandveiligheid-functiebehoud.nl

Op 1 mei 2018 verscheen de NPR 2576: 2018, Functiebehoud bij brand – Richtlijn voor transmissiewegen.

In één halve dag op de hoogte van de veranderingen

Cable Masters, Honeywell, Siemens en VdS Nederland organiseren seminars, om de kennis over de impact van de nieuwe regels op functiebehoud te delen. Uiteraard wordt aandacht besteed aan de bovenliggende normen. De initiatiefnemers willen met de deelnemers de ervaringen delen, verbinding leggen en concrete vragen ophalen.

 

Doelgroep

Installateurs, opdrachtgevers, adviseurs, inspecteurs, branddetectiebedrijven, bouwplantoetsers, beleidsmedewerkers, architecten, brandweer, verzekeraars etc.

 

Programma

12.00 Ontvangst met lunch
13.00 Opening en inleiding door de dagvoorzitter

   Alex Driessen – VEBON-NOVB

13.10 Brandveiligheid is een keuze

   John van Lierop – VEBON-NOVB

13.30 Veranderingen NEN 2575

    Sjaak Taal – Siemens

14.00 De nieuwe NEN 2535

    Jac Waas – Honeywell

14.30 Pauze
15.00 Wat betekent de wijziging voor Functiebehoud kabel- en bevestigingssystemen?

    Jos Vrancken – Cable Masters

15:30 Gelijkwaardigheden en Functiebehoud; de rol van inspectie-instellingen

   Hans de Jong / Cyrille de Haan  – VdS Nederland

16.00 Paneldiscussie
16.30 Afsluiting en netwerkborrel

 

Kosten deelname

De organisatie vraagt een kleine bijdrage in de kosten van € 75,- per persoon, exclusief BTW.

Inschrijving via www.brandveiligheid-functiebehoud.nl

 

Locaties en data

  • Nootdorp: 19 september 2018
  • Eindhoven: 31 oktober 2018
  • Amsterdam : 1 november 2018
  • Zwolle: 7 november 2018

 

Initiatief