Testen van sprinklers

Sprinklers dienen, volgens iedere richtlijn, periodiek te worden getest. De dry-sidewall en dry-pendants hebben een andere inspectie-interval dan de sprinklers die tijdens de steekproef zijn uitgenomen bij de 25-jaarlijkse test.

Het testen van sprinklers vindt plaats in ons laboratorium in Keulen. Belangrijk hierbij is:

  • De sprinklers dienen tijdens het transport zo verpakt zijn dat zij elkaar niet kunnen beschadigen (dit betekent dat de sprinklers separaat dienen te worden verpakt.)
  • In geval van verschillende groepen, charges, locaties, etc. dient dit duidelijk te worden aangegeven op de opdracht en dienen de sprinklers te zijn voorzien van een unieke identificatie.
  • De verwerkingsperiode bedraagt gewoonlijk ca. 6–8 weken.

Voor het testen van sprinklers kunt u deze naar onderstaand adres opsturen (of de sprinklers daar afgeven). Gelieve dit formulier bij het aanleveren van de sprinklers ingevuld mee te sturen.

VdS Nederland  B.V.
admin@vds-nederland.nl

Mozartlaan 27A
1217 CM Hilversum

Telefoon 035 7200100

labo