1. Aan de student die met goed gevolg aan het examen heeft deelgenomen, zal een diploma worden uitgereikt dat mede is ondertekend door de leden van de examencommissie.
  2. Het diploma wordt afgegeven door het opleidingsinstituut CertoPlan en door CIBV, in het kader van de door het CCV gehanteerde erkenningsregeling.
  3. Het diploma geeft recht op het volgen van de opleiding Sprinklertechnicus.