Voor het examen dient u zichzelf aan te melden via CIBV of Certoplan.

 1. Iedere kandidaat krijgt een examennummer. Alleen dit examennummer wordt bovenaan de uitwerkingsformulieren vermeld. Op deze formulieren mogen geen namen worden vermeld.
 2. Bij het uitwerken van examendeel I (20 multiple choice vragen) krijgt de examenkandidaat 45 minuten de tijd. Bij het beantwoorden van de vragen mag geen gebruik worden gemaakt van de NEN-EN 12845:2015 + NEN 1073:2018, Syllabus of andere aantekeningen. Er mag slechts één antwoord per vraag worden gegeven. Per goed beantwoorde vraag wordt een punt toegekend, zodat het maximaal te behalen puntentotaal 20 bedraagt.
 3. Voor het examendeel II (hydraulische gerelateerde opgaven) krijgt de examenkandidaat 90 minuten de tijd. Bij het uitwerken van de opgaven is het gebruik van de NEN-EN 12845:2015 + NEN 1073:2018 toegestaan.
  Bij het uitwerken van de opgaven zijn hulpbronnen toegestaan, zoals genoemd in artikel 8 van het examenreglement van CertoPlan-Deelreglement Sprinkler_CertoPlan. Voor de onderdelen van examendeel II kunnen samen maximaal 100 punten worden behaald.
 4. Voor het examendeel III (bestaat uit het ontwerpen van leidingnetten) krijgt de examenkandidaat 180 minuten de tijd. Bij het uitwerken van de opgave is het gebruik van NEN-EN 12845:2015 + NEN 1073:2018 toegestaan.
  Bij het uitwerken van de opgaven zijn hulpbronnen toegestaan, zoals genoemd in artikel 8 van het examenreglement van CertoPlan-Deelreglement Sprinkler_CertoPlan. Voor deze opgave kunnen maximaal 100 punten worden behaald.
 5. Bij het beantwoorden van de examendelen II en III mag dus uitsluitend gebruik worden gemaakt van een “schone” NEN-EN 12845:2015 + NEN 1073:2018, rekenmachine, eenvoudig tekenmateriaal etc. Het noodzakelijke uitwerk- en kladpapier zal op het examen worden verstrekt.
 6. Voor een diploma komen uitsluitend die kandidaten in aanmerking die voor alle onderdelen een voldoende hebben gehaald.
 7. Indien voor één van de examendelen een onvoldoende wordt behaald mag dat binnen 24 maanden worden herkanst.
 8. Op de cijferlijst, behorende bij de cursus Aankomend Sprinklertechnicus, zullen de drie behaalde cijfers worden vermeld.