Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This opleiding is currently closed

Deze opleiding en daarmee de syllabus is gebaseerd op de Nederlandse regelgeving zoals het Bouwbesluit en de vigerende normen.
Daarnaast is gebruik gemaakt van de VdS Norm 2234 “Brand- und Komplextrennwände”.
Deze VdS norm specificeert de eisen voor bouwkundige brandveiligheid en de uitvoering ervan.

Voor wie?
Mensen met een interesse in Bouwkundige brandveiligheid.

Samenvatting opleiding en studielast
Deze opleiding bestaat uit 5 hoofdstukken en tot slot de bronnenlijst. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een toets zodat de student kan controleren of hij/zij de behandelde stof goed beheerst.
De opleiding is in één dag te voltooien via een klassikale training op de trainingslocatie te Hilversum.

Afsluiting/toetsing
Deelnemers krijgen na voltooiing een certificaat van deelname.

1. Aan de student zal een Syllabus worden verstrekt, waarin is opgenomen:

  • Normen, voorschriften en praktijkrichtlijnen
  • Uitgangspunten bouwkundige brandveiligheid
  • Weerstand tegen Brandoverslag (WBO)
  • Weerstand tegen Branddoorslag

2. Verder heeft men nodig:

  • Computer
  • Pen en papier