Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed
Cursus
Materials

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is o.a. verantwoordelijk voor het beheer en de kwaliteitsontwikkeling van regelingen inzake sprinklerinstallaties.
Het CCV is tevens verantwoordelijk voor het beheer en kwaliteitsontwikkeling van de inspectie- en certificatieschema’s. Zo houdt het CCV er toezicht op, dat dit wordt niveau bereikt en in stand wordt gehouden. Daarom stelt het CCV onder meer eisen aan het opleidingsniveau van medewerkers van sprinklerinstallatiebedrijven en inspectie instellingen. Er worden op dit moment alleen opleidingseisen gesteld voor de functies Aankomend Sprinklertechnicus en Sprinklertechnicus.
Een Sprinklertechnicus heeft tenminste een MBO werk- en denkniveau. Een Sprinklertechnicus is in staat om zelfstandig sprinklerinstallaties te ontwerpen voor elke type sprinklerinstallatie. Iedere Sprinklertechnicus moet zijn specifieke kennis en aanleg van sprinklerinstallaties, volgens de NEN-EN 12845:2015 + NEN 1073:2018 aan kunnen tonen aan de hand van het diploma Sprinklertechnicus.
De cursus Sprinklertechnicus voorziet in de opleidingseisen van CertoPlan/CIBV en beogen de volgende doelen te bereiken.

1. Aan de cursist zal een Syllabus ter hand worden gesteld, waarin is opgenomen:

  • Alle relevante informatie over brand
  • Blusmiddelen
  • Kennis van complete sprinklerinstallaties
  • Regelgeving
  • Toelichting op en achtergronden van bepalingen uit de NEN-EN 12845:2015 + NEN 1073:2018
  • Aspecten die bij het ontwerpen van standaard installaties van groot belang zijn
  • Voorbeelden van ontwerpen

2. De NEN-EN 12845:2015 + NEN 1073:2018 nl.
Samen met de Syllabus moeten de cursist in staat stellen zich een voldoende parate kennis van de NEN-EN 12845:2015 + NEN 1073:2018 en inzicht in de werking van sprinklerinstallaties en in het op de juiste, verantwoorde wijze ontwerpen daarvan eigen te maken.

3. Technische Bulletins.
Deze dienen gedownload te worden.

4. Verder heeft men nodig:

  • Computer
  • Pen en papier