Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This opleiding is currently closed

Brandveiligheid voor gebouwen wordt de laatste jaren een steeds belangrijker onderdeel voor de bouwsector in zijn algemeenheid. Niet alleen bouwkundige voorzieningen en nieuwe regelgeving omtrent bruikbare materialen, maar zeker ook de impact die diverse installaties hebben op brandveiligheid.

Er zijn diverse systemen die toegepast worden om brandveiligheid te verhogen. Denk aan onder andere brandmeldinstallaties of ontruimingsinstallaties. Om dit soort installaties goed aan te brengen dient men zich te houden aan de diverse daarvoor geldende normen en regels. Een onderdeel van de regelgeving voor deze installaties is het blijven functioneren tijdens een brand. Om dit te realiseren is de NPR 2576 uitgebracht. De NPR 2576 dient ervoor te zorgen dat belangrijke installaties tijdens een brand actief blijven en zodoende de veiligheid in het gebouw lang genoeg kunnen verzorgen tot men het gebouw heeft kunnen verlaten.

Deze cursus gaat over Functiebehoud en over hoe men Functiebehoud dient toe te passen in de praktijk.

1. Aan de student zal een Syllabus worden verstrekt, waarin is opgenomen:

2. Verder heeft men nodig: