Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This opleiding is currently closed

Doel van de cursus:
Deelnemers in hoofdlijnen inzicht geven in het doel en de uitgangspunten van een sprinklerinstallatie. Wat de certificering inhoudt en welke taken er worden gesteld aan de eigenaar/beheerder van een dergelijke installatie.
Maar ook welke mogelijkheden er zijn voor het gelijkwaardig invullen van eisen die worden gesteld in het bouwbesluit. Hierbij valt te denken aan: het vergroten van het brandcompartiment, het gelijkwaardig invullen van brandwerende scheidingen etc.

Voor wie:

 • Eigenaren/beheerders van gebouwen met sprinklerinstallaties;
 • Gebruikers van sprinklerinstallaties;
 • Bevoegd gezag, personen welke in hoofdlijnen te maken hebben met het beoordelen van sprinklerinstallaties;
 • Verzekeraars;
 • Adviseurs / adviesbureaus;
 • Overige belangstellenden.

Inhoud van de cursus:

 • Hoe werkt een sprinklerinstallatie;
 • Normen en Voorschriften;
 • Uitgangspunten sprinklerinstallaties, o.a. de indeling in gevarenklasse;
 • Soorten sprinklerinstallaties;
 • Wat mag er worden verwacht van een Sprinklerbeveiliging;
 • Wat houdt Certificering in;
 • Brandcompartimenten, met name bouwkundige scheidingen;
 • Vergroting brandcompartimenten door middel van gelijkwaardige oplossingen met behulp van de sprinklerinstallatie.

Lesmateriaal:

 • Syllabus van VdS;
 • Na afloop Certificaat van Deelname en een Zakboekje Beheer Technische Brandbeveiligingsinstallaties.

1. Aan de student zal een Syllabus worden verstrekt, waarin is opgenomen:

 • Alle relevante informatie over brand
 • Blusmiddelen
 • Basiskennis sprinklerinstallaties
 • Regelgeving

2. Bijlagen

3. Verder heeft men nodig:

 • Computer
 • Pen en papier