1.1.1 Overwegingen en uitgangspunten

Erkende sprinklerinstallatiebedrijven dienen te beschikken over een of meer technici die in het bezit zijn van het diploma Sprinklertechnicus.
De vooropleiding van dergelijke functionarissen zal overwegend bestaan uit HTS-Werktuigbouwkunde of een lagere opleiding. MBO werk- en denkniveau is dan minimaal gewenst.

De taak van de Sprinklertechnicus zal bestaan uit het bepalen van de noodzakelijke gevarenklasse en het zelfstandig ontwerpen van de daarbij behorende volledige sprinklerinstallatie.
De Sprinklertechnicus zal in staat moeten zijn zelfstandig alle soorten sprinklerinstallaties te ontwerpen. Onder alle sprinklerinstallaties worden in dit verband niet alleen verstaan: droge (normaal met lucht gevulde) of natte (normaal met water gevulde) sprinklerinstallaties die uitsluitend gesloten sprinklers onder daken en vloer en/of plafonds omvatten en waarvan de dimensionering van de leidingnetten plaatsvindt op basis van de in de NEN-EN 12845:2015 + NEN 1073:2018 opgenomen tabellen voor sprinklerleidingen en verdeelleidingen en op basis van volledige hydraulische berekeningen voor de (hoofd)verdeelleidingen. Maar ook het ontwerpen van grote complexe sprinklerinstallaties, inclusief tussensprinklers in opslagstellingen, gecommandeerde (pré-action) systemen, deluge-systemen (installaties met open sprinklers) of andere van de standaard installatie afwijkende systemen.

De Sprinklertechnicus moet, om zijn taak goed te kunnen vervullen, beschikken over aanvullende kennis van:

 • Het begrip brand
 • Diverse blusstoffen
 • Voldoende parate kennis van de NEN-EN 12845:2015 + NEN 1073:2018 (voor zover van toepassing op zijn werk)
 • Gevarenklasse sprinklerinstallatie
 • Een goed inzicht hebben in de werking van de sprinklerinstallatie
 • Vaardigheid hebben in het uitvoeren van eenvoudige hydraulische berekeningen
 • Certificeringregelingen
 • Sprinkler en gelijkwaardigheid
 • Een goed inzicht hebben in de elementen die voor een goed onderhoud en een goede bediening (door de eigenaar/gebruiker) van de sprinklerinstallatie van belang zijn

1.1.2 Leerplan

 1. De cursist zal in eerste instantie worden duidelijk gemaakt wat een sprinklerinstallatie is en uit welke onderdelen zo’n installatie bestaat.
 2. De cursist krijgt aanvullende kennis van de watervoorzieningen en een toelichting op de desbetreffende bepaling uit de voorschriften.
 3. De cursist zal uitgebreid worden geïnformeerd inzake het bepalen van de gevarenklasse.
 4. De cursist wordt geleerd om volledige hydraulische berekeningen te maken van een volledige sprinklerinstallatie.
 5. De cursist zal aan de hand van een voorbeeldontwerp worden duidelijk gemaakt welke aspecten bij het onderwerp van een volledige sprinklerinstallatie van belang zijn en op welke gronden de ontwerpkeuze moet worden gemaakt. Door het uitwerken van opgaven zal de cursist worden getraind in het zelfstandig uitwerken van een dergelijk ontwerp.
 6. Aanvullend wordt inzicht gegeven in de gebouwconstructies, bouwmaterialen en de gelijkwaardigheid van sprinklerinstallaties in relatie tot het bouwbesluit.
 7. De cursist zal inzicht worden gegeven inzake de certificering van de sprinklerinstallatie.