1. Aan de cursist zal een Syllabus worden verstrekt, waarin is opgenomen:
  • Alle relevante informatie over brand
  • Blusmiddelen
  • Kennis van complete sprinklerinstallaties
  • Regelgeving
  • Toelichting op en achtergronden van bepalingen uit de NEN-EN 12845:2015 + NEN 1073:2018
  • Aspecten die bij het ontwerpen van standaard installaties van groot belang zijn
  • Voorbeelden van ontwerpen
 2. De NEN-EN 12845:2015 + NEN 1073:2018 nl.
  Samen met de Syllabus moeten de cursist in staat stellen zich een voldoende parate kennis van de NEN-EN 12845:2015 + NEN 1073:2018 en inzicht in de werking van sprinklerinstallaties en in het op de juiste, verantwoorde wijze ontwerpen daarvan eigen te maken.
 3. Technische Bulletins.
  Deze dienen gedownload te worden.
 4. Verder heeft men nodig:

  Leidingverliezen tabellen volgens de Hazen-Williams formule: