1. De opleiding kan worden afgesloten met een schriftelijk examen waarin de student zal worden getoetst op:
    • Parate kennis van de voorschriften;
    • Inzicht in de aspecten die voor een goed ontwerp en een goed functioneren van de sprinklerinstallatie van belang zijn;
    • De vaardigheid in het ontwerpen van sprinklerinstallaties op basis van volledige hydraulische berekeningen.
  2. Op een correct verloop van het examen zal worden toegezien door een onafhankelijke examencommissie.
  3. De examenvragen zullen vooraf ter kennis worden gebracht van de examencommissie.
  4. De examencommissie zal beoordelen of de examenresultaten op de juiste wijze zijn gehonoreerd.