De volgende eindtermen zijn opgesteld door CertoPlan:

Na het behalen van het diploma Sprinklertechnicus, zal de kandidaat in staat zijn om zelfstandig een sprinklerinstallatie, met behulp van de NEN-EN 12845:2015 + NEN 1073:2018, volledig te kunnen ontwerpen.

Het examen is erop gericht te toetsen of de kandidaat over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om bovengenoemde werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Daartoe zal worden getoetst of de kandidaat beschikt over:

  • voldoende parate kennis van de NEN-EN 12845:2015 + NEN 1073:2018;
  • een goed inzicht in de werking van een standaard sprinklerinstallatie;
  • vaardigheden in het uitvoeren van volledige hydraulische berekeningen;
  • een goed inzicht in de elementen die voor het bepalen van de gevarenklassen, de certificering, goed onderhoud en een goede bediening van de sprinklerinstallatie van belang zijn.