PGS

Een opdrachtgever wil dat zijn opslag goed beschermd is tegen gevolgen van brand. De opslag van gevaarlijke stoffen in grotere hoeveelheden (>10.000 kg) vereist bijzondere aandacht. In veel gevallen zal ook een gemeente nadere eisen stellen aan een dergelijke opslag. Daarbij dient de opslag van gevaarlijke stoffen goed te zijn beveiligd.

Bij blusinstallaties moet gedacht worden aan automatische sprinkler- en deluge-installaties, al dan niet met schuimtoevoeging, automatische blusgasinstallaties en automatische Hi-Ex installaties met inside of outside air. Voor een doeltreffende beveiliging zijn er naast installaties ook andere randvoorwaarden van toepassing, zoals bouwkundige en organisatorische maatregelen.

Wanneer een inspectie?

De beveiligingsinstallatie wordt vanuit de overheid geëist. Hierbij is het Uitgangspuntendocument bepalend voor de uitvoering van de installatie en dient hieraan te worden voldaan. Afwijkingen hierop dienen te worden gerapporteerd. Het is aan het bevoegd gezag te bepalen over goed- en afkeur.

Wat wordt geïnspecteerd?

Bij een inspectie van een systeem wordt beoordeeld of aan de doelstelling wordt voldaan. Deze doelstelling moet herleidbaar zijn uit het Basisontwerp (bijvoorbeeld PvE). Tijdens de inspectie wordt de installatie gecontroleerd en worden de bijbehorende sturingen getest, maar er wordt ook gekeken naar bouwkundige en organisatorische zaken, zoals bijvoorbeeld beheer van de installatie, opslag, etc.

Inspectiecertificaat

Als een inspectie is uitgevoerd en er een positieve conclusie op de doelstelling wordt gegeven, dan kan een inspectiecertificaat worden verstrekt.

Vervolginspectie

Nadat een eerste (initiële) inspectie is uitgevoerd moet daarna periodiek een inspectie worden uitgevoerd om na te gaan of het beheer goed wordt uitgevoerd en het systeem nog invulling geeft aan de doelstelling. De interval van deze inspectie is halfjaarlijks of jaarlijks, afhankelijk van het object en de hieraan gestelde eisen.