Rookbeheersingsystemen

Bij rookbeheersingsinstallaties moet u denken aan rook- en warmteafvoerinstallaties, overdrukinstallaties of langsventilatie- en stuwdrukinstallaties. De diverse installaties hebben allen hun eigen toepassingsgebieden maar wel één gezamenlijk hoofddoel: het creëren van een rookvrije vluchtweg.

Bouwwerken moeten voldoen aan de randvoorwaarden in het Bouwbesluit. Bouwwerken dienen zo te worden gebruikt dat de gebruikers geen extra risico’s lopen en in het geval van calamiteiten veilig kunnen vluchten.

Wanneer een inspectie?

Indien een brandbeveiligingssysteem wordt gebruikt als gelijkwaardige oplossing ten opzichte van een voorschrift uit het bouwbesluit, moet dit systeem altijd worden voorzien van een inspectiecertificaat.
Uiteraard is het ook mogelijk een inspectie te laten uitvoeren op vrijwillige basis.  Bijvoorbeeld om zekerheid over de uitvoering of status van uw blusschuimsysteem te hebben of als second opinion.

Wat wordt geïnspecteerd

Bij een inspectie van een systeem wordt beoordeeld of aan de doelstelling wordt voldaan. Deze doelstelling moet herleidbaar zijn uit het Basisontwerp (bijvoorbeeld PvE). Tijdens de inspectie wordt de installatie gecontroleerd en de bijbehorende sturingen getest, maar ook wordt er gekeken naar bouwkundige en organisatorische zaken, zoals beheer van de installatie, opslag, etc.

Inspectiecertificaat

Als een inspectie is uitgevoerd en er een positieve conclusie op de doelstelling wordt gegeven, kan een inspectiecertificaat worden verstrekt.

Vervolginspectie

Nadat een eerste (initiële) inspectie is uitgevoerd moet daarna periodiek een inspectie worden uitgevoerd om na te gaan of het beheer goed wordt uitgevoerd en het systeem nog invulling geeft aan de doelstelling. De interval van deze inspectie is halfjaarlijks of jaarlijks, afhankelijk van het object en de hieraan gestelde eisen.