Vuurwerk

Na de vuurwerkramp in Enschede is het belang van de beveiliging van vuurwerk toegenomen. In het Vuurwerkbesluit zijn de eisen opgenomen voor de beveiliging van bewaarplaatsen, bufferbewaarplaatsen en verkooppunten. Deze installatie bestaat uit een sprinklersysteem tezamen met een alarmeringsinstallatie.

Wanneer een inspectie?

De beveiligingsinstallatie wordt vanuit de overheid geëist. Hierbij is het Uitgangspuntendocument bepalend voor de uitvoering van de installatie en dient hieraan te worden voldaan. Afwijkingen hierop dienen te worden gerapporteerd.

Wat wordt geïnspecteerd?

Bij een inspectie van een systeem wordt beoordeeld of aan de doelstelling wordt voldaan. Deze doelstelling moet herleidbaar zijn uit het Basisontwerp (bijvoorbeeld PvE). Tijdens de inspectie wordt de installatie gecontroleerd en de bijbehorende sturingen getest, maar ook wordt er gekeken naar bouwkundige en organisatorische zaken, zoals bijvoorbeeld het beheer van de installatie, opslag, etc.

Inspectiecertificaat

Als een inspectie is uitgevoerd en er een positieve conclusie op de doelstelling wordt gegeven, dan kan een inspectiecertificaat worden verstrekt.

Vervolginspectie

Nadat een eerste (initiële) inspectie is uitgevoerd moet daarna periodiek een inspectie worden uitgevoerd om na te gaan of het beheer goed wordt uitgevoerd en het systeem nog invulling geeft aan de doelstelling. De interval van deze inspectie is halfjaarlijks bij opslag van meer dan 10.000 kg of jaarlijks bij opslag onder de 10.000 kg.