Zuurstofreductie

In tegenstelling tot alle andere brandbeveiligingssystemen zorgt dit systeem ervoor dat het niet kan branden. Dit wordt gerealiseerd door het verlagen van het zuurstofniveau in de ruimte. Zuurstofreductie wordt toegepast in zeer specifieke situaties waar rookschade niet is gewenst in welke minimale hoeveelheid dan ook of waar andere systemen geen oplossing bieden.

Wanneer een inspectie?

Indien een brandbeveiligingssysteem wordt gebruikt als gelijkwaardige oplossing ten opzichte van een voorschrift uit het bouwbesluit of op verzoek van eisende partijen, moet dit systeem altijd worden voorzien van een inspectiecertificaat.

Wat wordt geïnspecteerd?

Bij een inspectie van een sprinklersysteem wordt beoordeeld of aan de doelstelling wordt voldaan. Deze doelstelling moet herleidbaar zijn uit het Basisontwerp (bijvoorbeeld PvE). Tijdens de inspectie wordt de installatie gecontroleerd en de bijbehorende sturingen getest, maar ook wordt er gekeken naar bouwkundige en organisatorische zaken, zoals bijvoorbeeld het beheer van de installatie, opslag, etc.

Inspectiecertificaat

Als een inspectie is uitgevoerd en er een positieve conclusie op de doelstelling wordt gegeven, dan kan een inspectiecertificaat worden verstrekt.

Vervolginspectie

Nadat een eerste (initiële) inspectie is uitgevoerd moet daarna periodiek een inspectie worden uitgevoerd om na te gaan of het beheer goed wordt uitgevoerd en of het systeem nog invulling geeft aan de doelstelling. De interval van deze inspectie is halfjaarlijks of jaarlijks, afhankelijk van het object en de hieraan gestelde eisen.