VdS Nederland is niet zomaar een inspectie-instelling!

Accreditaties

VdS Nederland B.V. is een volledig onafhankelijke inspectie-instelling en voldoet aan de vereisten van een Type A inspectie-instelling conform EN ISO/IEC 17020. VdS Nederland B.V. voert alle inspectie-activiteiten onafhankelijk, onpartijdig en op een deskundige en betrouwbare wijze uit en is op geen enkele wijze betrokken bij het te inspecteren product.

Er zijn geen partijen betrokken bij het eigendom of het bestuur van VdS Nederland B.V. die mogelijk een belang hebben bij de items/objecten die door VdS Nederland B.V. worden geïnspecteerd.

VdS Nederland B.V. voert inspecties uit voor derden en is niet betrokken bij het ontwerp, de productie, de levering, de installatie, het gebruik of het onderhoud van de te onderzoeken items/objecten. Iedere vorm van druk (commercieel, financieel of anderszins) die de inspecties kan beïnvloeden, moet worden voorkomen en waar dit wél optreedt, dient dit direct gesignaleerd te worden opdat maatregelen kunnen worden getroffen.

Raad voor Accreditatie - EN ISO-IEC 17020-2012 - tot 1 april 2027 - VdS Nederland

Certificaat accreditatie EN ISO/IEC 17020

Bijlage bij accreditatieverklaring: scope van accreditatie (PDF, 1,3 Mb).

Daarnaast mag VdS Nederland B.V. met trots het EBN certificaat Veiligheidsmanagementsysteem voeren; VCA* 2017/6.0.

Dit certificaat is geldig voor de volgende activiteiten:
‘Het inspecteren van brandbeveiligingssystemen, vast opgestelde brandblus- en brandbeheerssystemen’.

VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) is een Nederlandse norm die zich richt op het verminderen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het werk.
VCA certificering is bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. Met een VCA-certificaat kan VdS Nederland aantonen dat zij aan een groot aantal verplichtingen uit de Arbowet voldoet en dus veilig en verantwoord te werk gaat.

Deze certificering is geen verplichting, maar wel een wens.
VdS Nederland B.V. wil een prettige en veilige werkomgeving aan al haar medewerkers aanbieden. Deze certificering is daar een onderdeel van.

logo_VCA