VdS voert haar inspectie-activiteiten onafhankelijk en onpartijdig uit en opereert als een Type A inspectie-instelling. Er zijn geen partijen betrokken bij het eigendom of het bestuur van VdS die mogelijk een belang hebben bij de items/objecten die door VdS worden geïnspecteerd. VdS voert inspecties uit voor derden en is niet betrokken bij het ontwerp, de productie, de levering, de installatie, het gebruik of het onderhoud van de te onderzoeken items/objecten. Iedere vorm van druk, commerciële, financiële of anderszins, die de inspecties kunnen beïnvloeden, dient te worden voorkomen.