VdS Nederland B.V. is volledig onafhankelijk en voldoet aan de vereisten van een Type A inspectie-instelling conform EN ISO/IEC 17020.

VdS Nederland B.V. voert haar inspectie-activiteiten onafhankelijk, onpartijdig en op een deskundige en betrouwbare wijze uit en is op geen enkele wijze betrokken bij het te inspecteren product.

Er zijn geen partijen betrokken bij het eigendom of het bestuur van VdS Nederland B.V. die mogelijk een belang hebben bij de items/objecten die door VdS Nederland B.V. worden geïnspecteerd.

VdS Nederland B.V. voert inspecties uit voor derden en is niet betrokken bij het ontwerp, de productie, de levering, de installatie, het gebruik of het onderhoud van de te onderzoeken items/objecten. Iedere vorm van druk (commerciële, financieel of anderszins) die de inspecties kan beïnvloeden, dient te worden voorkomen en waar dit wél optreedt, dient dit direct gesignaleerd te worden opdat maatregelen kunnen worden getroffen.

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie).