Verklaring betreffende informatieverplichting

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Zodoende verwerken wij uw gegevens uitsluitend conform de wettelijke bepalingen (AGV (EU), Duitse Telecommunicatiewet (TKG)) en hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen om te garanderen dat wij – en ook onze externe dienstverleners – de voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens in acht nemen.

Uw rechten
In beginsel hebt u recht op informatie, rectificatie, vergetelheid, beperking van de verwerking, dataportabiliteit, herroeping en verzet.
Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de bescherming van persoonsgegevens in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met onze verwerkingsverantwoordelijke voor de bescherming van persoonsgegevens, die u eveneens in geval van klachten te woord zal staan.

Contact met ons
Als u contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens gedurende een paar maanden door ons opgeslagen voor de bewerking van de aanvraag en voor eventuele volgende aanvragen. Zonder uw toestemming worden deze gegevens door ons niet doorgegeven.

De contactgegevens van onze verwerkingsverantwoordelijke zijn:
C. de Haan
VdS Nederland B.V.
Mozartlaan 27
Postbus 7
1200 AA Hilversum
Tel. 035 7 200 100
E-mail: cdehaan@vds-nederland.nl

Gebruik van Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysetool aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om zo uw gebruik van de website te kunnen analyseren. De informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) die door het cookie werd gegenereerd, wordt doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen voor de beheerder van de website en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet.

Ook zal Google deze informatie in voorkomende gevallen aan derden overdragen, indien dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google Inc. in verbinding brengen. U kunt het plaatsen van de cookies voorkomen door een desbetreffende instelling van uw browser-software. U kunt bovendien het registreren van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede het verwerken van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl). Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet van alle functies van de website volledig gebruik kunt maken. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hiervoor genoemde wijze en met het hiervoor benoemde doel.