Leidinginspectie

Inspectie van het leidingwerk op corrosie en afzetting en meting van de wanddikte

Elke installatie moet storingsvrij z’n werk kunnen doen. Om te voorkomen dat de sprinkler zijn taak niet of onvoldoende kan uitvoeren, is een periodieke leidinginspectie van groot belang.

Bij een leidinginspectie stellen wij vast of er inwendige corrosie en/of afzettingen aanwezig zijn, die de doorstroming nadelig kunnen beïnvloeden. Dit gebeurt met een endoscoop. Bij hoge uitzondering kan het nodig zijn om delen van leidingen te verwijderen en in ons laboratorium verder te onderzoeken.

Afhankelijk van de situatie kan besloten worden om het leidingwerk extra door te spoelen of extra maatregelen te nemen ter voorkoming van problemen in de toekomst.

Wanddikte

Behalve de binnenzijde van de leidingen, meten wij ook direct de wanddikte, met behulp van ultrasone apparatuur. De minimale wanddikte van de leidingen is vastgelegd in de DIN 2413 norm.

Wanneer de wanddikte te dun blijkt te zijn, is het noodzakelijk de leidingen, of in het ergste geval, het hele leidingnet te vervangen.

U ontvangt na afloop een uitgebreid rapport met metingen, conclusies en aanbevelingen.

VDS-Nederland - Inspecties - Leidinginspecties
Inspectie uit laten voeren? Vraag hier uw online offerte aan!