Leidinginspectie

Inspectie van het leidingwerk op corrosie en afzetting + wanddiktemeting

Elke installatie moet storingsvrij z’n werk kunnen doen. Om te voorkomen dat de sprinkler zijn taak niet of onvoldoende kan uitvoeren, is een periodieke leidinginspectie van groot belang.

Sprinklers en het leidingnet worden meestal van buiten op het oog beoordeeld. Schade binnen in het systeem kan echter voor problemen zorgen en de betrouwbare werking beïnvloeden. Deze problemen zijn van buitenaf niet zichtbaar.

Inwendige leidinginspectie

Bij een leidinginspectie stellen wij steekproefsgewijs vast of er inwendige corrosie en/of afzettingen aanwezig zijn, die de doorstroming nadelig kunnen beïnvloeden. Of vaststellen dat er sediment in de leiding aanwezig is (zie afbeelding) die bij een geopende sprinkler de doorlaat van de sprinkler kan verstoppen en daarmee de werking ervan teniet doet. Dit gebeurt met een endoscoop. Bij hoge uitzondering kan het nodig zijn om delen van leidingen te verwijderen en in ons laboratorium verder te onderzoeken.

Afhankelijk van de situatie kan worden besloten om het leidingwerk extra door te spoelen of extra maatregelen te nemen ter voorkoming van problemen in de toekomst.

De scope en het proces van de inspectie zijn beschreven in de VdS 2091 “Erhaltung der Betriebsbereitschaft von Wasserloschanlagen” *.

Leidingwerk: het verschil tussen droge en natte systemen

Er zijn grote verschillen tussen droge” en ‘natte’ systemen. De invloed van lucht/zuurstof, restwater en/of condens is een belangrijke veroorzaker van corrosie in droge systemen. Een ander veel voorkomend probleem na installatie, is onvoldoende afschot in een droog systeem, waardoor het volledig aftappen niet is te garanderen. Deze vorm van corrosie komt minder vaak voor bij natte systemen.

Corrosie in leidingen wordt veelal veroorzaakt door:

  • Te weinig afschot
  • Onvoldoende aftappen van de leidingen en/of te weinig mogelijkheden
  • Matige kwaliteit van de leidingen
  • Matige kwaliteit van het water/chemische samenstelling

Verschillende intervallen voor Inwendige leidinginspecties

Het verouderingsproces wordt veroorzaakt door de toegepaste materialen, de (atmosferische) omgevingsfactoren en het gebruik. Dit is van invloed op de levensduur van een watervoerende blusinstallatie.

Iedere norm of richtlijn geeft verschillende intervallen aan voor inwendige controle van de leidingen en het testen van de sprinklers, gedurende de levensduur van de installatie. Dat ligt vast in het Uitgangspunten Document (UPD). De verschillen zijn:

  • NEN-EN 12845 (TB80): elke 15 jaar;
  • VdS CEA 4001 (vermeld in de VdS 2091 Richtlijn): 25 jaar voor natte installaties en 12,5 jaar voor droge installaties. Na de eerste inwendige inspectie dient dit elke 12,5 jaar herhaald te worden;
  • NFPA 25: elke 5 jaar.

Elke norm of richtlijn geeft gedetailleerd weer, wat er wanneer door wie en hoe moet worden getest en beoordeeld.

Ultrasone wanddiktemeting

Behalve controle van de binnenzijde van de leidingen, voeren wij ook direct een ultrasone wanddiktemeting uit. De minimale wanddikte van de leidingen is vastgelegd in de DIN 2413 norm.
Wanneer de wanddikte te dun blijkt te zijn, is het noodzakelijk de leidingen of, in het ergste geval, het hele leidingnet te vervangen.

De meting van wanddikte voeren wij altijd standaard uit bij onze leidinginspecties. U ontvangt na afloop een uitgebreid rapport met metingen en resultaten.

Inspectie van de sprinklers

Inspectie van de sprinklers vindt in eerste instantie visueel plaats. Zijn er afwijkingen, die de goede werking van de sprinkler zullen belemmeren? Bijvoorbeeld sprinklers, die beschadigd zijn met verf, verbogen zijn of een beschadigde glasbulb of soldeerverbinding hebben? Uiteraard moeten deze sprinklers worden vervangen in de installatie.

De geselecteerde sprinklers gaan voor verder onderzoek naar het EN ISO/IEC 17025 geaccrediteerde VdS laboratorium in Keulen. Hiervoor wordt een minimum van 20 sprinklers aangehouden Om de proefneming zo waarheidsgetrouw uit te voeren, geven wij er de voorkeur aan de sprinklers te ontvangen zoals ze aanwezig zijn in de installatie. Dus met stof, vettigheid, corrosievorming, etc. (Lees hier meer over Laboratoriumtests sprinklers)

De VdS 2091: 2022-03 (09) “Erhaltung der Betriebsbereitschaft von Wasserlöschanlagen” kunt u tegen betaling hier downloaden 

VdS-Nederland - leidinginspectie met behulp van een endoscoop

Interne leidinginspectie met behulp van een endoscoop

VdS-Nederland - leidinginspectie - ultrasone wanddiktemeting

Meting van de wanddikte met behulp van ultrasone apparatuur

VdS-Nederland - leidinginspectie - aantasting sprinklerkop

Aantasting van sprinklerkoppen

VdS-Nederland - Interne leidinginspectie - infarct droog systeem

Voorbeeld van sediment in een leiding die bij een geopende sprinkler de doorlaat van de sprinkler kan verstoppen en daarmee de werking ervan teniet doet.

Leidinginspectie uit laten voeren? Vraag hier uw online offerte aan!
Download hier de brochure

Resultaten

Grafiek vergelijk leidingwerk nat en droog
Toelichting vergelijk leidingwerk nat systeem en droog systeem

Percentage defecten per klasse, voor natte systemen na 25 jaar en droge systemen na 25, resp. 12,5 jaar.

Over de afgelopen 10 jaar zijn tijdens de 25- / 12,5 jaarlijkse inspecties door VdS Nederland en VdS Duitsland grote hoeveelheden gegevens verzameld, die bijzonder waardevol zijn gebleken bij het handhaven van de standaards.

– Sprinklers

Ca. 95% van alle defecten bij sprinklers zijn onder te verdelen in:

1. K-factor 10 – 30 % verminderd
2. Verstoord sproeipatroon
3. K-factor meer dan 30 % verminderd
4. Sprinkler opent niet
Bijna de helft van alle defecte sprinklers vertoont een afwijking in de K-factor van 10 – 30 %, hoofdzakelijk veroorzaakt door afzetting. Er zijn echter ook afwijkende sprinklers waar geen afzetting heeft plaats-gevonden. De oorzaak van deze afwijking kan worden gevonden in het feit dat 30 jaar geleden de toleranties niet op het huidige niveau lagen.
N.B. Volgens de VdS-richtlijnen moeten alle sprinklers ouder dan 50 jaar vervangen worden door nieuwe sprinklers.

– Het leidingnetwerk

Het leidingwerk van natte systemen zijn over het algemeen in betere staat dan het leidingwerk van droge systemen. De statistieken geven dit duidelijk aan. Vaste residuen, veroorzaakt door corrosie, reduceren de diameter van de leidingen, waardoor de capaciteit afneemt. Daarbij kan het voorkomen dat loszittende ophopingen samen een grotere afname of zelfs een verstopping veroorzaken.

– Defecten

Meer dan de helft van de onderzochte sprinklersystemen gaven geen aanleiding tot verdere maatregelen. De corrosie wordt namelijk niet erger als er geen verandering meer plaatsvindt in de bestaande situatie. Maar dat kan veranderen, bijvoorbeeld door de invloed van zuurstof bij het verversen van het water.

Uit de resultaten blijkt dat een droge installatie na 12,5 jaar veelal in een slechtere staat verkeert dan een 25 jaar oude natte installatie.