Inspectie Basisontwerp

Administratieve inspectie Basisontwerp (UPD en PvE)

Bij deze administratieve inspectie stellen wij vast of het Basisontwerp (Uitgangspuntendocument, UPD of Programma van Eisen, PvE) voor het brandbeveiligingssysteem voldoet aan de doelstellingen. Wij controleren onder andere of het Basisontwerp volledig is, of er geen tegenstellingen in staan, de doelstelling juist is beschreven, het brandbeveiligingssysteem het juiste niveau waarborgt en of de juiste normen en voorschriften zijn toegepast.

Wanneer het Basisontwerp de juiste invulling geeft aan het doel, dan is er sprake van goedkeur. Bij afkeur moet het Basisontwerp worden aangepast en volgt er een nieuwe beoordeling.

De bevindingen van de inspectie leggen wij vast in een inspectierapport met een conclusie en een onderbouwing daarvan.

VdS-Nederland Inspectie - Basisontwerp
Inspectie uit laten voeren? Vraag hier uw online offerte aan!