Initiële inspectie - Eindinspectie

Inspectie bestaande uit administratieve, visuele en functionele waarnemingen

Bij een initiële inspectie (of eindinspectie) stellen wij vast of het brandbeveiligingssysteem voldoet aan de doelstellingen. De inspectie bestaat uit administratieve, visuele en functionele waarnemingen en baseren wij op het beoordeelde Basis- en Detailontwerp.

De bevindingen van de inspectie leggen wij vast in een inspectierapport met een conclusie en een onderbouwing daarvan. Bij een positieve conclusie wordt een inspectiecertificaat afgegeven.

Het is mogelijk dat er tijdens de initiële inspectie delen niet meer visueel zijn te inspecteren. Deze zaken dienen tijdens de installatie door middel van tusseninspecties te worden beoordeeld.

VdS-Nederland - Inspecties - Initiële inspectie
Inspectie uit laten voeren? Vraag hier uw online offerte aan!