Webinar Functiebehoud 2 juli

Gezien het toenemende belang van certificering van brand­beveiligings­installaties en het op een juiste wijze omgaan met functiebehoud binnen deze installaties biedt VdS Nederland samen met Cable Masters u de mogelijkheid om deel te nemen aan een specifieke training op dit gebied.

Meer informatie…

VdS Nederland eerste buitenlandse entiteit VdS Schadenverhütung

VdS Schadenverhütung GmbH is een onafhankelijk instituut, dat sinds decennia voor veiligheid en vertrouwen zorgt op het gebied van brandbeveiliging en security. VdS ontwikkelt vooruitstrevende veiligheidsconcepten voor belangrijke industrie- en bedrijfsinstallaties, leidende producenten en softwarebureaus, maar ook voor gespecialiseerde bedrijven en deskundigen.

VdS Schadenverhütung GmbH is geaccrediteerd onder de DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH).

VdS Nederland is een 100% dochter van VdS Schadenverhütung GmbH, opgericht om de specifieke eisen en wensen van de Nederlandse markt beter te kunnen bedienen.

VdS Nederland is een NEN EN 17020, door de Raad van Accreditatie geaccrediteerde inspectie-instelling. Vanzelfsprekend wordt de geaccrediteerde werkwijze van VdS Nederland periodiek door de Raad van Accreditatie gecontroleerd.

De verrichtingen waarvoor VdS Nederland is geaccrediteerd, zijn genoemd in de scope. Deze bevatten onder andere de volgende regelingen:

  • CCV-inspectieschema VBB-systemen Sprinkler-, Schuim-, Blusgas-, Watermist- en Rookbeheersingsinstallaties (RBI);
  • CCV-inspectieschema BMI/OAI Brandmeld- en Ontruimingsinstallaties.
  • PGS inspecties van Sprinkler-, Watersproei-, Blusschuim- en Blusgasinstallaties inclusief veiligheidsvoorzieningen evenals (Brand)meldinstallaties en bouwkundige en organisatorische randvoorwaarden

De volledige lijst is te vinden op de website van de Raad van Accreditatie: www.rva.nl

Services

Inspecties

De technische keuringsdienst is Europa’s leidende organisatie voor deskundigen op het gebied van de brandbeveiliging. De deskundigen beoordelen jaarlijks wereldwijd meer dan 30.000 brandbeveiligings-installaties. Lees verder…

Certificering

VdS-certificeringen hebben bij producenten, dienstverleners en eindgebruikers een uitstekende naam. Zij scheppen vertrouwen en geven de veiligheid, dat onderdelen, apparaten, systemen of diensten aan de hoogste keuringsstandaards voldoen.

Het beleid van VdS Nederland met betrekking tot het Coronavirus

Het beleid van VdS Nederland met betrekking tot het CoronavirusHet Coronavirus komt momenteel bijna overal in Nederland voor en heeft grote impact op iedereen. VdS Nederland heeft voor onze werknemers regels opgesteld om de risico’s zo veel mogelijk te beperken.

Lees verder…

2021/04/28 09:00:00


Fire Sprinkler International 2021
in Amsterdam

Klik hier voor meer informatie

VdS Nederland aanvullend geaccrediteerd!

Aanvullende accreditatie VdS Nederland

Na onze accreditatie op 21 maart 2019 voor het complete CCV-inspectieschema brandbeveiliging op basis van afgeleide doelstellingen is VdS Nederland op 22 januari jongstleden aanvullend geaccrediteerd voor de twee PGS (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) inspectieschema’s UPD-PGS en BB-PGS.

De scope van onze accreditatie is inmiddels door de RvA uitgebreid en kan worden nagegaan op www.rva.nl.