Inspectie Detailontwerp

Administratieve inspectie Detailontwerp (tekeningen, berekeningen, schema’s, etc.)

Bij deze administratieve inspectie stellen wij vast of het Detailontwerp (tekeningen, berekeningen, schema’s, etc.) van het brandbeveiligingssysteem voldoet aan de doelstellingen.

Wij beoordelen of al deze gegevens uiteindelijk een brandbeveiligingssysteem realiseren, dat voldoet aan de doelstellingen. Wanneer wij vaststellen dat hetgeen in het Detailontwerp is vastgelegd geen invulling geeft aan het doel, dan zal het Basisontwerp (gedeeltelijk) moeten worden aangepast en vindt er een nieuwe beoordeling plaats.

De bevindingen van de inspectie leggen wij vast in een inspectierapport met een conclusie en een onderbouwing daarvan.

VdS-Nederland - Inspecties - Detailontwerp
Inspectie uit laten voeren? Vraag hier uw online offerte aan!