Veiligheid wordt meetbaar

Als het belangrijkste Europese keuringsinstituut met de zwaartepunten brandbeveiliging en security, heeft VdS het vertrouwen van alle op de veiligheidsmarkt deelnemende groepen.
Tot de klanten behoren risicobewuste industrieën en bedrijven, leidende producenten en softwarebureaus, specialistische bedrijven en deskundigen. VdS biedt een innovatief dienstverleningspakket op het gebied van brandbeveiliging en security, en opleiding & uitgeverij.
VdS is een 100% dochteronderneming van het Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) en heeft een meer dan honderdjarige traditie met betrekking tot de kernactiviteit brandbeveiliging.

Deskundige competentie voor de brandbeveiliging ter plaatse

VdS beschikt over vakmensen op alle gebieden van de brandbeveiliging en verenigt deze specialistische kennis voor het beantwoorden van vragen over installatietechnische en bouwkundige brandbeveiliging. De honderdjarige expertise, het focussen van de keuringswerkzaamheden op de brandbeveiliging en de nauwe samenwerking met de eigen VdS-laboratoria zijn uitzonderlijke kenmerken van de inspectie-instelling en maken VdS in vergelijking met andere keuringsorganisaties tot een internationaal erkende leider op het gebied van technologie en innovatie.

VdS-laboratoria: keuring tot in de details

VdS gebruikt kwalitatief hoogwaardig uitgeruste, EN ISO/IEC 17025 geaccrediteerde laboratoria, waarin type- en systeemkeuringen op producten voor brand- en inbraakbeveiliging worden uitgevoerd. Naast het gebruik van moderne technologie en innovatieve keuringsprocedures, is daarbij vooral de knowhow en jarenlange ervaring van de medewerkers van belang. De laboratoria dekken de totale waardeketen, vanaf de keuring van het prototype tot en met het door VdS erkende eindproduct, zodat producenten aanzienlijke concurrentievoordelen kunnen genereren. Een uitgebreid advies, bijvoorbeeld bij de keuze van de toe te passen normen en richtlijnen, ronden het dienstenpakket van de VdS-laboratoria af.

Kennis bundelen en doorgeven

Eén van de hoofddoelen van VdS is kennis vergaren en doorgeven, om daarmee langdurige standaarden neer te zetten. Seminars rondom brandbeveiliging en andere veiligheidsthema’s en deelname aan (inter)nationale vakbeurzen vormen een ware inspiratiebron voor alle medewerkers in de brandbeveiligingssector.
Aanvullend heeft VdS een uitgebreid uitgeverijprogramma. De VdS-publicaties omvatten de VdS-richtlijnen met ongeveer 600 titels, waarvan meer dan 100 in de Engelse taal. Daarnaast publiceert de VdS-uitgeverij vakboekreeksen, vakfilms, en het tijdschrift S+S report.