Uw veiligheid

Inspectie van oudere sprinklersystemen

Testen van oudere sprinklers

Sprinklers moeten, volgens iedere richtlijn, periodiek worden getest. De dry-sidewall en dry-pendants hebben een andere inspectie-interval dan de sprinklers die tijdens de steekproef zijn uitgenomen bij de 12,5- of 25-jaarlijkse test van het leidingsysteem.

In het geval van een steekproef bij een 12,5- of 25-jaarlijkse test van het leidingsysteem, gaan de geselecteerde sprinklers naar het EN ISO/IEC 17025 geaccrediteerde VdS laboratorium in Keulen om verder onderzocht te worden. Hiervoor wordt een minimum van 20 sprinklers aangehouden.
De tests houden het volgende in:

  • De functionele test: uitgevoerd op 16 sprinklers door de druk na het open in een minuut langzaam vanaf 0,35 bar te verhogen totdat deze zijn volledige flow (K-factor) heeft bereikt (afwijking mag maximaal 10 % zijn).
  • Volledige flow: te bereiken bij een druk van 1 bar. Bij afwijkingen wordt de sprinkler gecategoriseerd als cat.1 beperkte functionaliteit. Wordt bij 3,5 bar nog steeds de volledige waarde niet gehaald, dan volgt afkeur.
  • Temperatuur test: met de overgebleven 4 sprinklers. Met deze test bekijken we of de sprinklers nog opengaan binnen de toegestane temperatuurrange.

Belangrijk hierbij is verder:

  • De sprinklers moeten tijdens het transport zo verpakt zijn dat zij elkaar niet kunnen beschadigen (dus separaat verpakken!).
  • Om de proefneming zo waarheidsgetrouw uit te voeren, geven wij er de voorkeur aan de sprinklers te ontvangen zoals ze aanwezig zijn in de installatie. Dus met stof, vettigheid, corrosievorming, etc.
  • In geval van verschillende groepen, charges, locaties, etc. is het belangrijk dit duidelijk aan te geven op de opdracht en dient u de sprinklers te voorzien van een unieke identificatie.
  • De verwerkingsperiode bedraagt circa 4-6 weken.
  • De aangeleverde sprinklers moeten voorzien zijn van het volledig ingevulde aanleverformulier (zie hieronder).

De te testen sprinklers kunt u naar onderstaand adres opsturen (of de sprinklers daar afgeven).

Gelieve dit formulier bij het aanleveren van de sprinklers ingevuld mee te sturen.

VdS Nederland B.V.
Mozartlaan 27A
1217 CM Hilversum

info@vds-nederland.nl
Telefoon 035 7200100

Correcte verpakking sprinklers
Correcte verpakking sprinklers
Foutieve verpakking sprinklers
Foutieve verpakking sprinklers