Over VdS – Historie

Toekomst heeft herkomst nodig

Het Duitse verzekeringswezen heeft al vroeg erkend dat bij actief voorkomen van schade het absoluut nodig is om risico’s beheersbaar en daarmee verzekerbaar te maken. In 1908 werd de „Sprinklerbewakingsdienst“ opgericht, de directe voorloper van de huidige inspectie-instelling van VdS.

Sindsdien is het aantal sprinklerinstallaties sprongsgewijs toegenomen. Ook toen de bouw van nieuwe installaties bij het begin van de 1ste Wereldoorlog stagneerde, won de bewakingsdienst alsnog aan betekenis. Zo werd de keuring verplicht van door de autoriteiten voorgeschreven installaties.

Na de oorlog werden in 1947 de activiteiten weer hervat. In juni 1948 werd de Keuringsdienst uiteindelijk in het nieuw opgerichte Verband der Sachversicherer e.V. (VdS) geïntegreerd, dat als overkoepelende organisatie van het Duitse verzekeringswezen in het leven werd geroepen.

In de jaren daarna breidden de technische VdS-afdelingen voor brandbeveiliging en inbraak-/diefstalbeveiliging voortdurend uit. In 1995 en 1996 werden de drie verzekeringsvakorganisaties (Verband der Sachversicherer e.V., HUK-Verband en de Deutscher Transportversicherungsverband) en het Verband der Lebensversicherer toegevoegd aan het Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), de aandeelhouder van VdS.

De technische afdelingen van de toenmalige organisatie zijn in 1997 overgeheveld naar VdS Schadenverhütung GmbH. Het geregistreerde merk „VdS“ kreeg een vaste plaats in de bedrijfsnaam, omdat het VdS-kenmerk als kwaliteitszegel voor producten en dienstverleningen een hoge bekendheidsgraad heeft.

Tegenwoordig is VdS een moderne onderneming met meer dan 500 hooggekwalificeerde medewerkers, die voldoet aan de eisen van de 21ste eeuw. Hiertoe behoort het aanbieden van diensten, die niet alleen nationaal en in heel Europa, maar in toenemende mate ook op globale markten, voor veiligheid en vertrouwen staan.

In het kader van haar internationale strategie, heeft VdS Schadenverhütung GmbH op 23 januari 2018 VdS Nederland B.V. opgericht om de Nederlandse markt optimaal te kunnen bedienen.