Over VdS – Historie

Toekomst heeft herkomst nodig

Het Duitse verzekeringswezen heeft al vroegtijdig erkend dat het in de actieve voorkoming van schade absoluut nodig is risico’s beheersbaar en daarmee verzekerbaar te maken. Al in 1908 werd de „Sprinklerbewakingsdienst“ opgericht, die als directe voorloper van de huidige Technische Keuringsdienst van VdS geldt.

Sindsdien is het aantal sprinklerinstallaties sprongsgewijs toegenomen. Ook toen de bouw van nieuwe installaties bij het begin van de 1ste Wereldoorlog stagneerde, won de bewakingsdienst alsnog aan betekenis. Zo werd de keuring van door de autoriteiten voorgeschreven installaties verplicht.

Na een door de oorlog ontstane onderbreking werd het in 1947 mogelijk de activiteit weer te hervatten. In juni 1948 werd de Keuringsdienst uiteindelijk in het nieuw opgerichte Verband der Sachversicherer e.V. (VdS) geïntegreerd, dat als overkoepelende organisatie van het Duitse verzekeringswezen in het leven werd geroepen.

Gedurende de volgende jaren werden de technische VdS-afdelingen voor brandbeveiliging en inbraakdiefstalbeveiliging voortdurend uitgebreid. De fusie, in 1995, van de drie verzekeringsvakorganisaties Verband der Sachversicherer e.V., HUK-Verband en de Deutscher Transportversicherungsverband tot Verband der Schadenversicherer e.V. (VdS) betekende alleen een tussenstation, tot het In 1996 samen met het Verband der Lebensversicherer tot een samensmelting kwam met het ook in 1948 ontstane Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

De technische afdelingen van de toenmalige organisatie werden in 1997 overgeheveld naar VdS Schadenverhütung GmbH. Het geregistreerde merk „VdS“ werd in de bedrijfsnaam overgenomen, omdat het VdS-kenmerk als kwaliteitszegel voor producten en dienstverleningen een hoge bekendheidsgraad heeft. Zelfstandig bedrijf van de VdS Schadenverhütung GmbH is GDV.

Tegenwoordig is VdS een moderne onderneming met meer dan 500 hooggekwalificeerde medewerkers, die met succes voldoet aan de eisen van de 21ste eeuw. Hiertoe behoort ook het aanbieden van uiterst goede diensten, die niet alleen nationaal en in heel Europa, maar in toenemende mate ook op globale markten, voor veiligheid en vertrouwen staan.

Per 23 januari 2018 heeft VdS Schadenverhütung GmbH, in het kader van haar internationale strategie, VdS Nederland B.V. opgericht om de Nederlandse markt optimaal te kunnen bedienen.