Klachtenprocedure

Het proces van het reageren en adresseren van klachten en beroepen is een integraal onderdeel van onze relatie met klanten en ons streven naar klanttevredenheid.

Het beleid van VdS Nederland B.V. schrijft voor, dat klachten en beroepen binnen een redelijke termijn en zo transparant mogelijk worden behandeld. Hierbij worden de principes van vertrouwelijkheid en onpartijdigheid in acht genomen. Op klachten en beroepen volgen vanuit VdS Nederland B.V. nooit discriminatoire acties.

Dit document is van toepassing op iedere klacht die wordt geuit door een klant, een potentiële klant of ieder andere stakeholder die mogelijk zorgen heeft, of ontevreden is over de kwaliteit en de service van VdS Nederland B.V..

Dit document is tevens van toepassing in geval van een beroep tegen een beslissing die door VdS Nederland B.V. is genomen tijdens het proces van inspecties.

Klachten over VdS Nederland B.V.

Klachten dienen te worden gericht aan het VdS Nederland kantoor, voor onderzoek en actie. U ontvangt een ontvangstbevestiging, een review van de klacht zal worden gestart en een reactie zal worden opgesteld door een persoon die niet betrokken is bij het ontstaan van de klacht.

Beroepen tegen beslissingen van VdS Nederland B.V. die gemaakt zijn gedurende het inspectieproces

Beroepen dienen te worden gericht aan het VdS Nederland kantoor, voor onderzoek en actie. U ontvangt een ontvangstbevestiging, een review van het beroep zal worden gestart en een reactie zal worden opgesteld door een persoon die niet betrokken is bij het ontstaan van het beroep.

Hoe kunt u een klacht of beroep indienen?

U kunt een klacht of beroep schriftelijk indienen door gebruikmaking van het klachtenformulier of u kunt direct contact opnemen met het kantoor van VdS Nederland B.V. om uw klacht direct in te dienen.
U kunt deze dan richten aan:

VdS Nederland B.V.

T.a.v. Klachtencoördinator
Postbus 7
1200 AA Hilversum

Klachten- en beroepenprocedure

  1. Stuur uw klacht of beroep aan VdS Nederland B.V.. Om het proces te vergemakkelijken stuur u a.u.b. uw klacht of beroep voorzien van objectief bewijs voor zover mogelijk en heldere beschrijvingen van de locaties, data en de betrokken personen.
  2. VdS Nederland B.V. zal de ontvangst van uw klacht of beroep schriftelijk bevestigen, normaliter binnen één werkdag na ontvangst.
  3. De klacht of het beroep wordt onderzocht door een medewerker van VdS Nederland B.V., die zelf niet betrokken is geweest bij het ontstaan van de klacht of het beroep.
  4. De resultaten van het onderzoek zullen aan de klager of appellant kenbaar worden gemaakt.
  5. Indien u niet tevreden bent met de uitkomsten van ons onderzoek, wordt u verzocht om een verzoek tot heroverweging in te dienen, welke zal worden onderzocht door een andere VdS Nederland medewerker.

VERSTUUR