VdS Nederland is niet zomaar een inspectie-instelling!

Accreditaties

VdS Nederland B.V. is een volledig onafhankelijke inspectie-instelling en voldoet aan de vereisten van een Type A inspectie-instelling conform NEN-EN-ISO-IEC 17020:2012. VdS Nederland voert alle inspectie-activiteiten onafhankelijk, onpartijdig en op een deskundige en betrouwbare wijze uit en is op geen enkele wijze betrokken bij het te inspecteren product.

Er zijn geen partijen betrokken bij het eigendom of het bestuur van VdS Nederland B.V. die mogelijk een belang hebben bij de items/objecten die door VdS Nederland B.V. worden geïnspecteerd.

VdS Nederland B.V. voert inspecties uit voor derden en is niet betrokken bij het ontwerp, de productie, de levering, de installatie, het gebruik of het onderhoud van de te onderzoeken items/objecten. Iedere vorm van druk (commercieel, financieel of anderszins) die de inspecties kan beïnvloeden, moet worden voorkomen en waar dit wél optreedt, dient dit direct gesignaleerd te worden opdat maatregelen kunnen worden getroffen.

Bijlage bij accreditatie verklaring (scope van accreditatie).

Een testlaboratorium stelt de eigenschappen van iets vast. Vaak gebeurt dat met behulp van meetapparatuur. Deze apparatuur moet dan gekalibreerd zijn door een kalibratielaboratorium. De testresultaten gaan naar de klant, die vervolgens bepaalt wat de resultaten betekenen. In principe kan alles wat meetbaar is door een laboratorium worden getest. Het werkterrein van testlaboratoria is dus breed.

Geaccrediteerde laboratoria zijn verplicht om deel te nemen aan ringonderzoeken: onderzoeken waarbij de testresultaten van verschillende laboratoria met elkaar worden vergeleken.

Daarnaast mag VdS Nederland met trots het EBN certificaat Veiligheidsmanagementsysteem voeren; VCA* 2017/6.0.

Dit certificaat is geldig voor de volgende activiteiten:
Het inspecteren van brandbeveiligingssysteem vast opgestelde brandblus en beheerssystemen.

VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) is een Nederlandse norm die zich richt op het verminderen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het werk.
VCA certificering is bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. Met een VCA certificaat kan VdS Nederland aantonen dat zij aan een groot aantal verplichtingen uit de Arbowet voldoen en dus veilig en verantwoord te werk gaat.

Deze certificering is geen verplichting, maar wel een wens.
VdS Nederland wil een prettige en veilige werkomgeving aan al haar medewerkers aanbieden. Deze certificering is daar een onderdeel van.

Certificaat Veiligheidsmanagementsysteem
logo_VCA