VdS Nederland Cyrille De Haan

Cyrille de Haan

Senior Manager Brandveiligheid

Detectie en Evacuatie

gebrand op brandveiligheid

Een brandveilig gebouw is zowel de verantwoordelijkheid van de eigenaar als de gebruiker. Om een objectieve en gegarandeerde zekerheid te verkrijgen, is inspectiecertificering de enige goede manier. Het is de APK-keuring van een gebouw die beantwoordt aan de maatschappelijk aanvaardbare eisen van het Bouwbesluit. Brandveiligheid certificeren, is de kern van ons werk en daar maken we werk van.

Mijn persoonlijke definitie van brandveiligheid is:
Het nemen van maatregelen ter voorkoming en beperking van brand, de gevolgen van brand en het waarborgen van de ontvluchting van personen.

Contact

telefoon
035 7200 101