Veiligheid wordt meetbaar

Als één van de belangrijkste keuringsinstituten met de zwaartepunten brandbeveiliging en security, heeft VdS het vertrouwen van alle op de veiligheidsmarkt deelnemende groepen.
Tot de klanten behoren risicobewuste industrie- en bedrijfsinstallaties, leidende producenten en softwarebureaus, competente specialistische bedrijven en deskundigen. Operatief gezien biedt VdS een innovatief dienstverleningspakket op de gebieden brandbeveiliging en security, en opleiding & uitgeverij.
VdS is een 100% dochteronderneming van het Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) en is eigenaar van een meer dan honderdjarige traditie met betrekking tot de kernactiviteit brandbeveiliging.

Deskundige competentie voor de brandbeveiliging ter plaatse

VdS beschikt over vakmensen op alle gebieden van de brandbeveiliging en verenigt de verschillende specialisten voor vragen over de installatietechnische en bouwkundige brandbeveiliging. De honderdjarige expertise, het focussen van de keuringswerkzaamheden op de brandbeveiliging en de nauwe samenwerking met de eigen VdS-laboratoria zijn uitzonderlijke kenmerken van de Technische Keuringsdienst en maken VdS in vergelijking met andere keuringsorganisaties tot een internationaal erkende leider op het gebied van technologie en innovatie.

VdS-laboratoria: keuring tot in de details

VdS gebruikt kwalitatief hoogwaardig uitgeruste laboratoria, waarin type- en systeemkeuringen op producten voor brand- en inbraakbeveiliging worden uitgevoerd. Voorwaarde daarvoor is, naast het gebruik van moderne technologie en innovatieve keuringsprocedures, vooral de knowhow en jarenlange ervaring van de medewerkers. De laboratoria dekken de totale waardeketen vanaf de keuring van het prototype tot en met het door VdS erkende eindproduct, zodat producenten aanzienlijke concurrentievoordelen kunnen genereren. Een uitgebreid advies, bijvoorbeeld bij de keuze en de toepassing van de te betrekken normen en richtlijnen, ronden het dienstenpakket van de VdS-laboratoria af.

Kennis bundelen en doorgeven

Informatie met betrekking tot kennis bewerken en door te geven en daarmee langdurige standaarden neer te zetten, is één van de hoofddoelen van VdS. Zo behoren gekwalificeerde scholingen en bijeenkomsten met betrekking tot de thema’s brandbeveiliging en security vanzelfsprekend tot de opleiding en vervolgopleiding van medewerkers in ondernemingen van alle grote branches. Deze behoefte wordt vervuld door het VdS-opleidingsaanbod met jaarlijks ongeveer 200 bijeenkomsten in Keulen en op andere locaties. Aanvullend onderhoudt VdS een uitgebreid uitgeverijprogramma. De VdS-publicaties omvatten de VdS-richtlijnen met ongeveer 600 titels, waarvan meer dan 100 in de Engelse taal. Daarnaast worden in de VdS-uitgeverij vakboekreeksen, vakfilms, en het tijdschrift s+s report gepubliceerd.