Cyrille de Haan

Technisch Manager Brand

Gebrand op brandveiligheid

Een brandveilig gebouw is zowel de verantwoordelijkheid van de eigenaar als de gebruiker. Om een objectieve en gegarandeerde zekerheid te verkrijgen, is inspectiecertificering de enige goede manier. Het is de APK-keuring van een gebouw die beantwoordt aan de maatschappelijk aanvaardbare eisen van het Bouwbesluit. Brandveiligheid certificeren, is de kern van ons werk en daar maken we werk van.

Mijn persoonlijke definitie van brandveiligheid is:

Brandveiligheid is taak van ons allemaal, dat kunnen wij als inspectie-instelling niet alleen. Daarbij hebben we hulp van elkaar nodig. Samen kunnen we mensen bewuster maken van de risico’s van brand en ze helpen bij het brandveiliger maken van hun omgeving. Dit noemen we brandveiligheid.

Contactgegevens

Telefoon : 035 7200 100
E-mail : cdehaan@vds-nederland.nl