Marco Oonk

Technisch Manager Brand

Gebrand op brandveiligheid

“Ik vind het belangrijk dat een persoon of organisatie het belang van brandpreventie,- detectie, en -bestrijding onderkent en hier grote prioriteit aan geeft. Dit kan zich uiten in rigoureuze veiligheidsmaatregelen, grondige training van personeel, regelmatige inspecties, en voortdurende evaluatie en verbetering van veiligheidsprocedures om brandrisico’s tot een minimum te beperken”

Mijn persoonlijke definitie van brandveiligheid:

“De mate van (brand)veiligheid is een keuze’’

Contactgegevens

Telefoon : 035 7200 100
E-mail : moonk@vds-nederland.nl