De afkorting ATEX is afkomstig van de Franse woorden ATmosphere EXplosible uit de Europese richtlijnen van explosieveiligheid.
Bedrijven en organisaties die werken in explosiegevaarlijke omgevingen moeten maatregelen nemen zodat werknemers op een veilige manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Het begrip ATEX behelst alle situaties waar een kans bestaat op gas- en stofontploffingsgevaar.

« Naar het Brandwiki overzicht