Een brandcompartiment is een deel van een gebouw dat bij brand als zelfstandige eenheid beschouwd kan worden. De brandcompartimenten moeten ervoor zorgen dat gedurende een bepaalde tijd van minimaal 20 minuten het vuur en de rook tegengehouden kunnen worden, zodat er een veilige vrije vluchtroute gecreëerd kan worden.

Een brandcompartiment kan opgebouwd zijn uit een enkele grote ruimte of uit meerdere ruimtes die met elkaar verbonden zijn door middel van een gang. Elk compartiment wordt begrensd door wanden en plafonds die goed brandwerend moeten zijn. Wanneer er bijvoorbeeld een stalen kolom of ligger in de begrenzing ligt, wordt deze brandwerend bekleed. Bij deuropeningen wordt vaak gebruikgemaakt van een zelfsluitende brandwerende deur.

De maximale loopafstand voor de vluchtroute en de grootte van het brandcompartiment zijn afhankelijk van een aantal factoren:

  • de gebruiksfunctie
  • de daadwerkelijke hoeveelheid aanwezige personen in het gebouw en/of in een ruimte (bezettingsgraad)
  • de vorm en grootte van het gebouw
« Naar het Brandwiki overzicht