Voor een verbranding met vuurverschijnselen moeten drie factoren gelijktijdig aanwezig zijn.:

Branddriehoek:

  • Zuurstof
  • Brandstof
  • Ontstekingstemperatuur

Hierbij moet worden opgemerkt dat nog twee factoren een belangrijke rol bij brand spelen, te weten:

  • Mengverhouding (concentratie);
  • Katalysator.

In veel gevallen wordt dan ook over de brandvijfhoek gesproken.

Brandvijfhoek:

  • Zuurstof
  • Brandstof
  • Mengverhouding
  • Katalysator
  • Ontstekingstemperatuur

Een katalysator is een stof die een chemische reactie (dus ook een brand) op positieve of negatieve wijze beïnvloedt zonder zelf aan de reactie deel te nemen.

Blussing van een brand berust dan ook op het wegnemen van één van de zijden van de branddriehoek.

« Naar het Brandwiki overzicht