Een brandmeldinstallatie (BMI) meldt zo snel mogelijk waar er brand is. Het stuurt andere brandbeveiligingsinstallaties aan, zoals de ontruimingsalarminstallatie, liften of blusinstallaties. Hoe sneller een brand bekend is, hoe meer tijd er is om iedereen in veiligheid te brengen en brandschade te beperken. Hoe minder brandschade, hoe meer kans op bedrijfscontinuïteit. Het is daarom van belang dat de brandmeldinstallatie betrouwbaar is.

« Naar het Brandwiki overzicht