In het model IBB (Integrale Brandveiligheid Bouwwerken) worden de stappen beschreven om een goede samenhang tussen verschillende brandveiligheidsmaatregelen te bereiken. Daarbij staan persoonlijke veiligheid, beperking van brandschade en de gevolgen van brand centraal.

Inspectie op deze doelen is een invulling van ‘beoordelingsniveau 1’ in stap 4 (voltooiing, oplevering, ingebruikname, eindbeoordeling) én is ook van toepassing in stap 5 (gebruik van het bouwwerk) bij de (jaarlijkse) beoordeling van het brandbeveiligingssysteem. Inspectie van het basisontwerp en van het detailontwerp behoren bij stap 2 (integraal plan brandbeveiliging).

« Naar het Brandwiki overzicht