Een norm is een document waarin afspraken tussen verschillende partijen zijn vastgelegd. Deze afspraken zijn het resultaat van de uiteindelijk bereikte consensus. Er wordt net zo lang gesproken over de geschilpunten totdat er een formulering is gevonden die voor elke deelnemer aanvaardbaar is. Dit betekent dus dat het altijd een compromis is, een polderafspraak. Normalisatie is het opstellen en toepassen van regels (normen) om eenheid te scheppen (harmonisatie, uniformeren). Normalisatie maakt het onder andere mogelijk om bijvoorbeeld materialen op brandbaarheid met elkaar te vergelijken.

Wanneer er op bepaald gebied een Europese afspraak is, mag een nationale norm daar niet van afwijken. Dit soort normen is in Nederland herkenbaar als ‘NEN-EN’.

« Naar het Brandwiki overzicht