De aanspreektemperatuur betreft het hittegevoelige element van een sprinkler. Wanneer het element deze temperatuur bereikt, deformeert het zodanig dat de waterdruk het klepje en element zal verwijderen. De sprinkler treedt dan in werking waardoor het water uit de sprinkler zal stromen.

De sprinkleraanspreektemperaturen moeten zo dicht mogelijk bij de verwachte hoogste temperatuur in de gesprinklerde omgeving liggen. Echter, om ongewenste activeringen zoveel mogelijk te beperken moet de aanspreektemperatuur minimaal 30°C hoger worden gekozen.

Onder normale omstandigheden zal een temperatuur van 68°C tot 74°C voldoende zijn. Echter, in lichtkoepels kan de temperatuur eenvoudig oplopen tot 50°C. Dus hier moeten sprinklers met een aanspreektemperatuur van minimaal 93°C worden toegepast.

« Naar het Brandwiki overzicht