Sprinklers zijn sproeiers die op de sprinklerleidingen zijn aangesloten. Ze zijn voorzien van een spreidplaat en zijn door middel van een klepje afgesloten. Het klepje wordt gesloten gehouden met een hittegevoelig element.

Sprinklers werken bij vooraf vastgestelde temperaturen en sproeien water direct op de onderliggende vuurhaard. Alleen de sprinklers welke direct in de buurt van de brandhaard liggen zullen voldoende worden opgewarmd om in werking te treden.