Al naargelang het werkingsprincipe kan een onderscheid in de volgende typen van automatische brandmelders worden gemaakt:

  1. rookmelders, onder te verdelen in optische en ionisatierookmelders;
  2. thermische melders, onder te verdelen in de diverse temperatuurklassen;
  3. vlammenmelders, onder te verdelen in infrarood‐ en ultravioletvlammenmelders;
  4. combinaties van bovengenoemde melders;
  5. lineaire optische rookmelders;
  6. lineaire thermische melders;
  7. aspiratierookmelders.

De keuze van de automatische brandmelder is afhankelijk van de in het PvE vastgelegde prestatie‐ eisen. Het branddetectiebedrijf is verantwoordelijk voor de juiste apparatuurkeuze, instellingen en projectie. De toegepaste apparatuur moet bestand zijn tegen de geldende storings‐ en omgevingsinvloeden.
In principe wordt bij de keuze van de automatische melders uitgegaan van standaard ruimten.

« Naar het Brandwiki overzicht