Rookmelders zijn automatische melders die op rook reageren.

Er zijn verschillende typen:

Ionisatie rookmelder:

In de meetkamer van de melder bevindt zich een radioactieve bron, dat een ionenstroom veroorzaakt. Bij rook reageert de melder op een verandering van de ionenstroom, omdat de rookdeeltjes zich hechten aan de ionen. De melder reageert snel op open branden waarbij hele kleine rookdeeltjes vrijkomen. Deze melders dienen op de juiste wijze afgevoerd te worden (via de leverancier).

Optische rookmelder:

In de donkere meetkamer van de melder bevindt zich een lichtbron en een lichtgevoelige ontvanger. In rust meet de ontvanger geen licht. Bij rook zullen de rookdeeltjes de lichtstraal verstrooien (weerkaatsen), waardoor de melder reageert.

Multi-sensor melder:

De multi-sensor melder werkt met zowel een (of meerdere) optische als temperatuur sensor(en). Door het combineren van de twee meetprincipes, kunnen branden van uiteenlopende aard vroegtijdig worden waargenomen of juist ongewenste of onechte verschijnselen tijdelijk onderdrukken.

« Naar het Brandwiki overzicht