Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) vervangt het Bouwbesluit 2012

Met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 zijn alle bouwvoorschriften opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving, kortweg het Bbl. Daarmee is het Bouwbesluit 2012 komen te vervallen.

Het Bbl gaat over het (ver)bouwen van een bouwwerk, de staat van het bouwwerk, het gebruik van het bouwwerk en het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden. Zaken als (brand)veiligheid, gezondheid en duurzaamheid staan hierbij centraal.

De volledige wettekst kunt u hier lezen:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0041297/2024-01-01/

 

 

« Naar het Brandwiki overzicht