Bouwbesluit 2012 wordt Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Per 1 januari 2024 is het huidige Bouwbesluit 2012 komen te vervallen. Met de invoering van de Omgevingswet zijn alle bouwvoorschriften opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving, kortweg het Bbl.

Het Bbl gaat over het (ver)bouwen van een bouwwerk, de staat van het bouwwerk, het gebruik van het bouwwerk en het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden. Zaken als (brand)veiligheid, gezondheid en duurzaamheid staan hierbij centraal.

De volledige wettekst kunt u hier lezen:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0041297/2024-01-01/

 

 

« Naar het Brandwiki overzicht