Elk ontwerpproject voor een watertransport- of distributienetwerk vereist hydraulische berekeningen om de behoefte aan hydraulische toevoer (Qh) op een of meerdere verbruikspunten en de waterdruk die nodig is om het vereiste debiet te behouden, te bepalen. In het kader van brandveiligheid worden hydraulische berekeningen gebruikt om de doorstroming van vloeistoffen door een medium (meestal een leidingnetwerk) te bepalen, zodat branden adequaat kunnen worden beheerst.

Hydraulische berekeningen zijn vaak nodig om de stroming van water (of water vermengd met toevoegingen zoals brandblusschuimconcentraat) door leidingnetwerken te bewijzen om een ​​brand te onderdrukken of te blussen. De volledige hydraulische berekeningsprocedure wordt gedefinieerd in de toepasselijke referentiemodelcodes zoals die gepubliceerd door de in de VS gevestigde National Fire Protection Association (NFPA) of de EN 12845-norm.

Met een hydraulische berekening maak je inzichtelijk wat bij een gegeven leidingnet het verschil is tussen de hoogste en de laagste opbrengst per sprinklerkop. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met stromingseigenschappen van de vloeistof, leidinglengte en -bochten, de pompkarakteristiek en de doorlaat van de sprinklerkoppen.

« Naar het Brandwiki overzicht