Keerkleppen hebben tot doel een ongewenste stromingsrichting van water te verhinderen. Dit is bijvoorbeeld het geval in de zuigleiding van een pomp, die hoger is opgesteld dan het laagste waterniveau van de bron waaruit de pomp water betrekt. Een alarmklep dient ook als keerklep. Zo kan de druk in het sprinklerleidingnet (juist boven de alarmklep) hoger zijn dan de druk aan de onderzijde van de klep. Hierin schuilt wel het gevaar dat een keerklep, bijvoorbeeld door vervuiling of corrosie, niet of niet geheel opent als de druk stroomafwaarts van de alarmklep daalt.

« Naar het Brandwiki overzicht